Om oss / Styrelse

Nordret scen & film
Vi bildades 2017 och är en del av Riksteatern. Vi hette tidigare Norrscen och de som var medlemmar i Norrscen har automatiskt flyttats över till Nordret scen & film. Vi är en ideell förening och vårt mål är att arrangera levande, kvalitativ scenkonst på ett lättillgängligt sätt – scenkonst för alla.

Nordret scen & film är en av cirka 230 lokala teaterföreningar som finns i landet. Vi arbetar för en bred och spännande scenkonst i Slite och på norra Gotland.

Nordrets Styrelse

Ordförande
Maria Larsson: 073-3439113, miagotland@hotmail.com

Kassör
Leif Jonsson: 070-32 48 302, leif.jonsson@ledarkonsult.se

Sekreterare
Mats Larsson: 070-24 67 446, fiskemiljokonsult@gmail.com

Marknadsföring
Linda Fredriksson: 070-81 99 107, linda@lindafredriksson.com

Övrig styrelse

Tore Tillander, 073-36 09 977, tore.tillander@cementa.se

Göran Rahdhe, 073-98 11 725, goran@radhe.se

Eva Dandanell, 070-24 61 277, edandanell@outlook.com

Mer om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar bildar Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

En levande folkrörelse i hela Sverige
Riksteatern startades 1933 och är både en högst levande folkrörelse och Sveriges största producerande turnéteater. Förutom de drygt 230 lokala riksteaterföreningarna finns inom Riksteatern ett flertal anslutna organisationer. I varje län finns en regional Riksteaterförening som fungerar som ett viktigt samverkansorgan för de lokala teaterföreningarna.

Riksteaterföreningarna arrangerar många olika typer av scenkonst på sina orter, både Riksteaterns egna turnéer och föreställningar från andra teater-, musik- och dansproducenter. Arrangörernas målgrupper varierar både från förening till förening och över säsong. Många arrangörer planerar sin repertoar efter flera olika publikgrupper för att ge ortens alla scenkonstintresserade något att se, medan vissa föreningar har en specifik målgrupp i fokus. Det kan till exempel röra sig om en språk- eller intressegrupp.

Oavsett till vem teaterföreningen riktar sig är det allra mesta av arrangörsarbetet ideellt och utförs på fritiden. Ofta samarbetar riksteaterföreningen med andra lokala organisationer på orten för att bredda nätverken och på sätt hitta publik till sina arrangemang. Tillsammans lägger de aktiva medlemmarna ner ungefär 280 000 timmar per år i sitt ideella engagemang.

Riksteatern når genom allt man arrangerar, förmedlar och producerar cirka 1 miljon människor varje år. På kongressen vart fjärde år fattar medlemmarna övergripande beslut om hur teatern och folkrörelsen ska drivas och utvecklas framåt.

Sätter tankar och känslor i rörelse
Riksteatern har som vision att skapa och förmedla scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla, överallt. Under året erbjuds arrangörer en repertoar om cirka 70 produktioner riktade till en mängd olika målgrupper. Riksteatern har även en omfattande internationell verksamhet, till exempel ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland och kontinuerliga utbyten med bland annat Balkan och Turkiet.

Andra viktiga delar i verksamheten är Riksteaterns Tyst Teater, som sedan 1977 har spelat teater för döva och hörande barn, unga och vuxna, samt Riksteaterns verksamhet Barn & Unga, som vänder sig till den yngre publiken med scenkonst i alla former och projekt att engagera sig i. Riksteaterns dansverksamhet organiseras genom en dansavdelning med två underliggande enheter, Cullbergbaletten och dansenheten. Dotterbolaget Södra teatern AB är också en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd, teaterchef är Måns Lagerlöf och Mia Larsson är danschef.

Bli en del av Riksteatern!
Som privatperson är du välkommen som medlem i en av ca 230 Riksteaterföreningar. Vill din förening, organisation eller ditt företag bli en del av Riksteatern finns det flera sätt.